Väx din Rottweiler rätt: Vikt & höjddiagram för manlig och kvinna (2024)

Denna webbplats stöds av våra läsare.Vi kan tjäna en provision utan kostnad för dig om du köper via länkar.

Är du nyfiken på att veta hur stor din Rottweiler -valp kommer att odlas fullt ut?En Rottweilers vikt och höjd bestäms huvudsakligen av genetik, men det finns ett tillväxtdiagram som kan hjälpa dig att uppskatta storleken på din vuxna hund.

Den här artikeln kommer att ge information om ett Rottweiler -tillväxtdiagram, viktdiagram och höjddiagram för både manliga och kvinnliga hundar.

Gör dig redo att lära dig allt om att växa upp med en Rottie!

Innehållsförteckning

 • Nyckelavtagare
 • Rottweiler tillväxtdiagram
 • Rottweiler viktdiagram
  • Manlig Rottweiler -tillväxt och viktdiagram
  • Kvinnlig Rottweiler -tillväxt och viktdiagram
 • Rottweiler höjddiagram
 • Vid vilken ålder är en Rottweiler fullvuxen?
 • Hur stor ska en 6 månader gammal Rottweiler vara?
 • Hur mycket större kommer min Rottweiler att få?
 • Vad är storleken på en fullvuxen Rottweiler?
 • Rottweiler tillväxtstadier
  • Veckan gammal Rottweiler
  • 3 månader gammal Rottweiler
  • 7 månader gammal Rottweiler
  • 9 månader gammal Rottweiler
  • Månader gammal Rottweiler
 • Hur du beräknar din Rottweilers vuxna vikt
 • Vad är den genomsnittliga vikten för en fullvuxen Rottweiler?
 • Vanliga frågor (vanliga frågor)
  • Vad är livslängden hos en Rottweiler?
  • Finns det några hälsoproblem i samband med Rottweilers?
  • Vilken typ av mat ska jag mata min rottweiler?
  • Vad är det bästa sättet att träna en Rottweiler?
  • Kräver en Rottweiler mycket träning?
 • Slutsats

Nyckelavtagare

Grow Your Rottweiler Right: Weight & Height Chart for Male & Female (1)

 • Rottweiler -tillväxt bestäms av genetik och kan uppskattas med hjälp av ett tillväxtdiagram.
 • Rottweilers når vanligtvis sin fulla storlek vid två år gamla, men vissa kan fortsätta växa till tre år gamla.
 • Manliga Rottweilers kan väga mellan 95-135 kg och nå en höjd av 24-27 tum, medan kvinnliga Rottweilers vanligtvis väger 80-100 kg och är 22-25 tum höga.
 • Korrekt näring, träning ochveterinärvårdär avgörande för en sund tillväxt och utveckling hos Rottweilers.

Rottweiler tillväxtdiagram

Grow Your Rottweiler Right: Weight & Height Chart for Male & Female (2)
Genom att övervaka din valps vikt och höjd kan du spåra deras framsteg mot att nå deras fulla storlek-som de vanligtvis når vid två år gamla för medelstora raser.Genetik spelar en viktig roll för att bestämma vuxenvikten och höjden på Rottweilers, men kostbehov,utövningskrav, Pet Insurance -täckning för veterinärutnämningar, och nödsituationer spelar också in.

Följande siffror ger en indikation på hur stor en Rottweiler -valp ska växa till:

 • 6 månader gammal man -64-71 lbs;22-23 tum lång
 • 6 månader gammal kvinna -63-68 pund;22–25 tum lång

Efter 9 månader bör män väga 82-98 kg och vara 24-26 tum hög.Kvinnor bör å andra sidan vara något mindre, väga 83-99 kg och mäta 24-26 tum i höjd.

Husdjursföräldrar bör komma ihåg att stora rasvalpar tenderar att växa snabbare mellan födelse och 5-7 månader.Därför behövs särskild uppmärksamhet när det gäller diet och aktivitetsnivå, eftersom övermatning kan vara farlig, särskilt med större raser som Rottweilers.

Det är värt att notera att tyska Rottweilers kan bli något större än amerikanska på grund av skillnader i arbetslinje eller showlinjer.Dessutom är det viktigt att komma ihåg att neutrering eller spaying bör göras efter att hunden har slutat växa.

Rottweiler viktdiagram

Grow Your Rottweiler Right: Weight & Height Chart for Male & Female (3)
Att förstå tillväxten och vikten på din Rottweiler är avgörande för deras hälsa och välbefinnande.Manliga Rottweilers kan växa för att väga mellan 95-135 kg vid två år gamla, medan kvinnor vanligtvis når 80-100 kg i samma tidsram.

Att spåra dessa siffror under en valps liv kommer att hjälpa ägarna att avgöra när de har nått sin fulla storlek eller om några potentiella problem uppstår som behöver läkarvård.För att bättre förstå en Rottweilers utveckling är det viktigt att titta på både manliga och kvinnliga tillväxtdiagram samt andra faktorer som diet,utövningsbehov, neutering/spaying ålder, etc.

Manlig Rottweiler -tillväxt och viktdiagram

Du kan enkelt spåra din manliga Rottweilers tillväxt och vikt framsteg med hjälp av ett diagram.Manlig storlek, viktförväntningar, benstruktur, valpdiet och regelbundna veterinärbesök bör alla beaktas när man överväger optimal utveckling.

En sex månader gammal manlig Rottweiler bör väga mellan 64-71 kg och stå ungefär 22-23 tum hög.Vid ett år gammal kommer de att nå sin maximala höjd men fortsätter att växa när det gäller bulkighet tills de är tre år gamla.

Husdjursföräldrar måste se till att deras valpar matas ordentligt under denna period för optimal hälsa.Stor rasspecifik valpmat rekommenderas, liksom en ortopedisk hundbädd för att stödja växande ben.

När det gäller män som når full storlek spelar genetik en viktig roll i kombination med korrekt närings- och träningsmetoder.

Kvinnlig Rottweiler -tillväxt och viktdiagram

Att spåra din kvinnliga Rottweilers tillväxt kan vara en utmanande uppgift, men rätt diagram bör ge en exakt uppskattning av hennes vuxna storlek och vikt.

Noterbart tenderar kvinnor att nå sin maximala höjd runt ett år gammal, medan män kan ta upp till tre år.

När det gäller kvinnliga valparnas utveckling påverkas viktökningen starkt av genetiska faktorer såväl som diet och aktivitetsnivåer.

Regelbunden veterinärvård är avgörande för förebyggande och tidig upptäckt avkontrollerarisker, som ökar efter 6-8 veckors ålder.

Medelvikten för fullvuxna kvinnor sträcker sig mellan 80-100 kg, något mindre än deras manliga motsvarigheter som väger 95-135 kg.

Neutering eller spaying bör göras efter att bentillväxten är klar för att undvika långsiktiga komplikationer på grund av hälsoproblem som höftdysplasi ellerhjärtsjukdom, som är vanliga bland Rottweilers.

Rottweiler höjddiagram

Grow Your Rottweiler Right: Weight & Height Chart for Male & Female (4)
Att förstå din Rottweilers höjd är lika viktigt som deras vikt när det gäller att bedöma allmän hälsa och utveckling.Genetik, kost, träningsbehov och neutreringsprocessen spelar en nyckelroll för att bestämma tillväxten av en Rottweiler -valp.

Det rekommenderas att husdjursägare får försäkringsskydd för rutinmässiga vård och hälsokontroller så att de kan vara beredda på alla eventualiteter.Enligt AKC-rasstandarden bör manliga Rottweilers nå 24-27 tum höga vid vuxen ålder, medan kvinnliga vuxna vanligtvis är mellan 22-25 tum höga i storlek.

ÅlderHöjd (tum)Vikt lbs)
6 månader22â € ”2364â € “71
9 månader24â € ”2682â € “98

Valpar fördubblar sin födelsevikt under den första veckan i livet innan de bromsar över tiden tills de når sex månader gamla, där de vanligtvis väger 30% av vuxen kroppsvikt men endast 60% av vuxenhöjden.

Vid sju månader gamla väger fullvuxna män 79-99 kg med höjder från 24-26 tum, medan kvinnor tenderar att variera något lägre än detta vid 82-98 kg med höjder från 23-25 tum respektive.

Att ge regelbunden veterinäruppmärksamhet, inklusive visningar för höftdysplasi, är viktigt, tillsammans med att välja lämpliga livsmedel baserade på rasstorlek eftersom överfodring kan leda till farliga konsekvenser, särskilt bland stora raser som tyska eller amerikanska Rottweilers.

Slutligen, leta efter skyltar som Palpability i Rib Cage -området, vilket kommer att indikera om en individuell valp har nått sitt idealiska kroppsförhållanden ännu eller inte.

Vid vilken ålder är en Rottweiler fullvuxen?

Grow Your Rottweiler Right: Weight & Height Chart for Male & Female (5)
De flesta Rottweilers betraktas som fullvuxna mellan 12 och 18 månader, även om vissa kan fortsätta växa tills de når 3 år.Till exempel nådde Jacks Rottweiler -valp sin fulla storlek efter 15 månader men fortsatte att fylla i muskeltonen i ytterligare 6 månader.

Genetik spelar en viktig roll i den slutliga storleken på en stor storlekhundras som Rottweiler.Men diet överväganden och träningsbehov kan också påverka tillväxtstadier och allmän hälsa.

Veterinärvård är avgörande förövervakning av valpviktFörutsägelser samtidigt som vaccinationerna förblir uppdaterade för både gigantiska raser och mindre.

Överfodring bör alltid undvikas på grund avpotentiella farorI samband med feta hundar, såsom att vara benägna mot höftdysplasi eller andra gemensamma problem som kan uppstå senare på vägen om de inte hanteras ordentligt från en tidig ålder och framåt.

När du tittar på ditt husdjurs ribburområde bör du se synlig distinktion från alla andra delar av deras kropp när du tittar på dem ovanifrån.

Hur stor ska en 6 månader gammal Rottweiler vara?

Grow Your Rottweiler Right: Weight & Height Chart for Male & Female (6)
Vid sex månader gammal kan du förvänta dig att din Rottweiler är ungefär två tredjedelar av vägen mot deras vuxna storlek och vikt.Manliga rottweilers i denna ålder bör väga mellan 64-71 kg och stå ungefär 22-23 tum höga, medan kvinnliga rottweilers vanligtvis når en höjd av 22-25 tum med en genomsnittlig vikt på 82 till 98 pund.

Matningsvanor, träningsbehov och genetik spelar alla en roll för att bestämma den ultimata storleken på din valp.

Det är viktigt att komma ihåg att stora hundraser som tyska herdar eller Labrador Retrievers tenderar att växa snabbare än mindreRosaeller Chihuahuas.Därför kan de kräva mer uppmärksamhet när det gäller att övervaka deras tillväxtframsteg under varje steg.

Husdjursförsäkring kan också hjälpa till att täcka alla medicinska nödsituationer på grund av genetiska problem som höftdysplasi eller hjärtsjukdomar, som kan uppstå senare på vägen om det inte hanteras ordentligt från en tidig ålder och framåt.

Tillväxtplattor är en annan viktig faktor när du förutsäger hur stor din valp kan bli över tid.

Hur mycket större kommer min Rottweiler att få?

Grow Your Rottweiler Right: Weight & Height Chart for Male & Female (7)
Genom att övervaka din Rottweilers framsteg med regelbundna veterinärmöten och en balanserad diet kan du se till att den når sin fulla potential när det gäller storlek och vikt.Genetik spelar en viktig roll för att bestämma den ultimata storleken på din valp, med tyska linjer som vanligtvis är större än amerikanska linjer.

Kostkrav bör också beaktas eftersom stora raser är benägna att fetma om överfödas.Motionbehovet varierar beroende på typ av linje;Arbetande hundar kommer att kräva intensiv fysisk aktivitet medan showlinjer kan behöva mindre stränga träningsregimer.

Husdjursförsäkring är avgörande för att tillhandahålla täckning mot eventuella oförutsedda medicinska tillstånd som höftdysplasi eller hjärtsjukdomar, vilket kan påverka deras tillväxttakt senare på vägen också.

När man överväger en Rottweilers tillväxtdiagram finns det flera viktiga punkter att tänka på.Genetik påverkar vuxenvikt och höjd avsevärt.Kvinnor tenderar att vara mindre än män.Diet spelar en viktig roll i att upprätthålla hälsan för bästa kvalitet för renrasiga hundar.

Regelbunden träningHjälper till att uppnå totala viktmål snabbare men inte på bekostnad av överansträngning på något sätt.

Slutligen är neutrering eller spaying efter att benet tillväxt är avslutat tillrådligt, samtidigt som man uppmärksammar ribbens burpalpabilitet plus midjesynlighet när den ses ovanifrån.

Vad är storleken på en fullvuxen Rottweiler?

Grow Your Rottweiler Right: Weight & Height Chart for Male & Female (8)
Du kan förvänta dig att en fullvuxen Rottweiler når höjder upp till 27 tum och vikter på cirka 135 kg, som en gammal krigare redo för strid.Men vägen de tar från valphet till vuxen ålder varierar mellan män och kvinnor samt olika linjer som tyska vs amerikanska.

Genetik spelar en viktig roll i sin storlek, där kvinnor vanligtvis är mindre än män.Men dietval, träningsbehov och andra faktorer påverkar också deras viktökning.

Nyckeln är att övervaka din valps hälsa noggrant under tillväxtspor - plötsliga förändringar kan vara tecken på något mer allvarligt, så att söka veterinärstöd rekommenderas.Diet spelar en viktig roll för att säkerställa att de inte blir överviktiga eller underviktiga.

Stora rasspecifika livsmedel rekommenderas på grund av att de behöver extra näring jämfört med mindre hundar.

Träningskraven varierar beroende på typ av linje.Arbetande hundar kommer att kräva intensiv fysisk aktivitet, medan showlinjer kan behöva mindre stränga träningsregimer.

Slutligen kan husdjursförsäkring ge täckning mot eventuella oförutsedda medicinska tillstånd som kan påverka din Rottweilers tillväxttakt senare på vägen också.

Rottweiler tillväxtstadier

Grow Your Rottweiler Right: Weight & Height Chart for Male & Female (9)
Tillväxt är en viktig del av en Rottweilerslivscykel.Vid en vecka gammal väger de vanligtvis mellan 4-8 kg.Efter 3 månader kan de uppnå upp till 60% av sin vuxenhöjd och 30% av sin vikt.Efter 7 månader når de vanligtvis cirka 24-26 tum i storlek, med vikter från 79-99 kg.

Veckan gammal Rottweiler

Upptäck den otroliga omvandlingen av din valp på bara några veckor när de fördubblar sin storlek och börjar se mer ut som en vuxen Rottweiler!Matningsvanor, träningsbehov, genetiska faktorer och veterinärvård är alla viktiga komponenter för att säkerställa en sund tillväxt.

Neutering/spaying bör endast göras efter att bentillväxten är klar.Genetiska sjukdomar kan också påverka dem, så regelbundna diagnostiska upparbetningar och förebyggande åtgärder måste vidtas för att säkerställa hälsotäckning.

3 månader gammal Rottweiler

Efter 3 månader är din valp 60% av deras vuxna höjd och 30% av deras vikt - män är vanligtvis större än kvinnor.Utfodringskraven varierar baserat på rasstandarder ochhälsoproblembör övervakas.

Storleksskillnader påverkar tillväxttakten, medan polisarbetet kräver lämpliga träningsbehov för tonåren.

7 månader gammal Rottweiler

Efter 7 månader kommer din valp sannolikt att väga 79-99 kg och stå 24-26 tum hög.Matningsvanor är avgörande för korrekt tillväxt;Att utöva dem enligt raslinjer kommer att säkerställa sinnesfrid.

9 månader gammal Rottweiler

Du kommer att bli förvånad över att se hur mycket din valp har vuxit under de senaste tre månaderna!Vid nio månader kan en Rottweiler väga 82-98 kg och stå 24-26 tum hög.Motionbehov och dietkontroll är viktiga för korrekt tillväxt, även med genetisk predisposition;Viktökning måste övervakas av ansvariga ägare.

Veterinärvård är nyckeln, med visningar som aortastenos, plus allmänna regler frånVeterinärcentra i AmerikaNär det gäller benstruktur.

Månader gammal Rottweiler

Upplev glädjen av att se din valp växa och utvecklas när de når varje ny milstolpe!Från valpmat till veterinärvård, övervaka en Rottweilers tillväxttakt av hälsoskäl.En ungHundens predisposition till höftdysplasi, hjärtsjukdomar och storlek kan hanteras med rätt resurser.

Hur du beräknar din Rottweilers vuxna vikt

Grow Your Rottweiler Right: Weight & Height Chart for Male & Female (10)
Att känna till din Rottweilers vuxna vikt kan hjälpa dig att planera framåt och ge dem bästa möjliga vård.

 • Matningsvanor spelar en viktig roll i en hunds tillväxt.Se till att du ger dem rätt näring och undvik övermatning - särskilt för stora raser som Rottweilers!
 • Regelbundna veterinärmöten är nödvändiga för att säkerställa hälsoproblem som höftdysplasi eller hjärtsjukdomar kan hanteras omedelbart med husdjursförsäkringsskydd om det behövs.
 • Tillväxtplattor stänger vanligtvis cirka 12-18 månader men kan ta upp till 3 år beroende på rastyp (e.
 • Slutligen kommer genetik alltid att spela en inflytelserik roll när det gäller att förutsäga vuxna vikter i slutet av dagen;Di-och aktivitetsnivå är emellertid fortfarande nyckelfaktorer som kommer att avgöra om din hund når sin fulla potentiella fysikmässiga såväl som hälsosam under sin livstidsresa mot vuxen ålder.

Vad är den genomsnittliga vikten för en fullvuxen Rottweiler?

Grow Your Rottweiler Right: Weight & Height Chart for Male & Female (11)
Att förstå den genomsnittliga vikten för en fullvuxen Rottweiler är nyckeln till att säkerställa att din valp når sin potential när det gäller storlek och hälsa.Genetik spelar en viktig roll när det gäller att förutsäga deras vuxna vikt, men dietbehov och träningskrav är också viktiga faktorer för att de når sin målstorlek.

Manliga Rottweilers når i allmänhet 95-135 kg vid två år gamla, medan kvinnliga vanligtvis väger 80-100 kg i detta åldersintervall-även om dessa siffror kan variera beroende på flera faktorer som näring, aktivitetsnivå eller genetik!Dessutom tenderar de att vara större än andra raser på grund av att de är ättlingar till den massiva asiatiska mastiffen.

Höftdysplasi är vanligt inom denna ras, så att ta extra försiktighet med utfodringsvanor och tillhandahålla regelbundna veterinärkontroller kommer att hjälpa till att hålla jämna steg med alla hälsoproblem som kan uppstå i hela vuxen.

Att känna till en grov idé om deras storlek i förväg kommer att ge dig sinnesfrid, att veta att du har vidtagit alla nödvändiga steg för att se till att din lurviga följeslagare har allt han/hon kräver för optimal tillväxt tills de når vuxen ålder - vilket kan ta någonstans från 12 månaderfram till 3 år beroende på enskilda fall.

Vanliga frågor (vanliga frågor)

Vad är livslängden hos en Rottweiler?

Den genomsnittliga livslängden för en Rottweiler är cirka 9-10 år.Men med en ordentlig diet och träning kan de leva upp till 12+ år med god hälsa.

Finns det några hälsoproblem i samband med Rottweilers?

Ja det finnsHälsoproblem som är förknippade med Rottweilers.De kan vara benägna för höftdysplasi såväl som hjärtsjukdomar, såsom aortastenos.Regelbundna veterinärbesök och övervakning av diet och aktivitetsnivåer är viktiga för att upprätthålla deras allmänna hälsa.

Husdjursförsäkring kan hjälpa till att täcka kostnaderna för nödsituationer eller behandlingar som behövs på grund av genetiska sjukdomar.

Vilken typ av mat ska jag mata min rottweiler?

Mata din Rottweiler en stor rasspecifik valpmat för att ge dem den bästa starten.Övervaka deras tillväxt och prata med din veterinär om näring för hälsosam utveckling, eftersom de kan vara benägna att höft dysplasi.

Vad är det bästa sättet att träna en Rottweiler?

Träna din Rottweiler medpositiv förstärkning, konsistens och tålamod.Ge dem beröm för gott beteende och använd behandlingsbelöningar för att stärka kommandon.Använd korta träningssessioner för att inte överväldiga valpen samtidigt som den gradvis ökar svårighetsnivåerna för lydnadsövningar.

Kräver en Rottweiler mycket träning?

Ja, Rottweilers kräver regelbunden träning för att hålla sig friska.Deras storlek och energinivåer innebär att de behöver mer än andra raser.Ta dem på promenader eller springer i parken, spela hämta med en boll eller frisbee, delta i aktiviteter som agility -träning - det finns många alternativ!Motion hjälper till att hålla din valp passform och innehåll.

Slutsats

Grattis till att göra det så långt!Du har gjort ett utmärkt jobb med att förstå komplexiteten i en Rottweilers tillväxtdiagram.Nu, med all den kunskap du har förvärvat, är du redo att vara den bästa Rottweiler -föräldern som möjligt.

Du kan vara säker på att ge din valp bästa näring, träning och veterinärvård för att säkerställa deras hälsa och lycka.

Med rätt vård och uppmärksamhet kommer din Rottweiler att vara en lycklig och frisk följeslagare under många år framöver.

Väx din Rottweiler rätt: Vikt & höjddiagram för manlig och kvinna (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Francesca Jacobs Ret

Last Updated:

Views: 6212

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Francesca Jacobs Ret

Birthday: 1996-12-09

Address: Apt. 141 1406 Mitch Summit, New Teganshire, UT 82655-0699

Phone: +2296092334654

Job: Technology Architect

Hobby: Snowboarding, Scouting, Foreign language learning, Dowsing, Baton twirling, Sculpting, Cabaret

Introduction: My name is Francesca Jacobs Ret, I am a innocent, super, beautiful, charming, lucky, gentle, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.